Intervju - Lisen Schultz med uppdrag att rädda planeten!

2023-04-19

Lisen Schultz är forskare inom hållbar utveckling och ansvarig för kursen Executive Program in Resilience Thinking på Stockholms universitet, en kurs som riktar sig till den absoluta toppen av svenskt näringsliv. Företagsledare står på rad för att delta och få lära sig mer om hur de kan utveckla och växa sina bolag utan att utarma jordens resurser. I sin nyutkomna bok Kursen - 10 lektioner för ett hållbart näringsliv, berättar hon vad som krävs för ett hållbart företagande och hur viktigt ledarskapet kommer att vara i framtiden.


Idén om en VD-skola uppstod 2017 för att möta behovet från näringslivet som efterfrågade djupare kunskap om hållbarhet och klimat, helst direkt från forskarna. Lisen insåg tidigt att för att en utbildning skulle ge någon verklig effekt så måste den nå den absoluta toppen, och skräddarsydde utbildningen därefter.

Kursen har mottagits väldigt väl och idag är efterfrågan så stor att de tvingas tacka nej till deltagare. Med stjärnföreläsare som Johan Rockström och välkända profiler såsom Jacob Wallenberg och Henrik Henriksson, (då VD på Scania) bland de första deltagarna har det bara rullat på, trots att deltagaren måste avsätta flera heldagar och betala en rejäl kursavgift.

Så vad innebär då Resilience thinking? Resiliens betyder förmågan att klara av att leva vidare efter en kraftig störning eller förändring. Denna förmåga finns i naturen och hos människor men eftersom vi lever i en värld i ständig förändring, som också är oförutsägbar, så behöver vi utveckla denna förmåga att klara av förändringar även på en samhällsnivå och när vi bygger bolag.

"För att klara detta behövs en helhetssyn på människa och miljö, vi måste se världen som komplex och ha en förståelse för den utmaning vi står inför idag. Kort sagt, se sanningen i vitögat och ha förmågan att kunna se hur just ditt företag kan bidra i omställningen till hållbarhet. Och dessutom behöver vi vara beredd på att kalibrera den, eftersom spelplanen förändras kontinuerligt, påpekar Lisen Schultz".

På många stora bolag idag finns en hållbarhetsansvarig med hög kunskap om hållbarhet men det som saknas är ofta stödet uppifrån och att ha mandat. Det är mycket viktigt att kunna koppla hållbarhet till affären och det är här utbildningen kommer in.

"Dagens och framtidens ledarskap kräver en egen genuin övertygelse. Man måste visa att detta är vägen framåt och man behöver ge alla medarbetare möjlighet att förstå sin roll och kunna bidra. Hållbarhet kan inte stanna vid en vacker vision utan det måste vara mätbart och överensstämma med företagets övriga mål. Det är viktigt att koppla hållbarhetsarbetet till företagets identitet, kultur och historia, så att medarbetare och intressenter känner igen sig, för att få med alla på tåget i denna omställning".

Under utbildningen har Lisen mött företagsledare som samlat representerar bolag som omsätter nära hälften av Sveriges BNP. Vad har förvånat henne mest?

"Det finns ett djupt engagemang hos dem som går kursen. Deltagarna vill inte ha en polerad version, utan de efterfrågar hela sanningen på djupet. De vill höra och förstå allvaret. Och det görs mycket på bolagen redan idag, mer än vad jag faktiskt trodde, men många gör mycket utan att berätta det för omvärlden, detta för att man är oroliga att anklagas för greenwash. Efter kursen känner många att de har en annan tyngd i frågan och kan både vässa sitt arbete och kommunicera det tydligare, berättar Lisen".

Ett av Lisens råd till företag som vill ställa om och vill bidra till klimatomställningen är att sätta vetenskapliga mål, exempelvis genom att använda Science Based Targets eller FN:s globala mål. Det skapar ett högre engagemang i organisationen och förtydligar vad företaget behöver göra framåt. Att utbilda fler eller alla medarbetare i grunderna för hållbar utveckling är också ett bra steg.

Avslutningsvis frågar vi Lisen om hon ser hoppfullt på framtiden?

"Det har aldrig varit så mycket aktivitet kring klimatet och så många smarta människor som engagerar sig i frågan som nu, men vi har å andra sidan heller aldrig varit mer illa ute. Så det är svårt att säga hur det kommer att gå för oss människor, men för mig föds hopp ur handling, och jag kommer aldrig att ge upp om framtiden. Det handlar om att göra allt vi kan, tillsammans, avslutar Lisen Schultz"

Läs mer om kursen på www.stockholmresilience.org Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Startup Lidingö använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies